تخار (151)

خبر های تازه

تقدیر نیروهای یک پاسگاه امنیتی درتخار

یکشنبه, 06 حوت 1396 ساعت 10:25

نیروهای پاسگاه امنیتی قطعۀ شاهراه که در ساحۀ آق‌مسجد شهرتالقان مستقر استند، ازسوی مقامات فرماندهی پولیس تخار هم مادی و هم معنوی تقدیرشدند.

سه میل سلاح و یک عراده موترسایکل دولتی در تخار بدست پولیس افتاد

شنبه, 05 حوت 1396 ساعت 15:32

اعضای یک هیأت اعزامی از ریاست جرم‌های خاص وزارت امورد داخله و پولیس ولایت تخار، ۳ میل کلاشنکوف، یک میل تفنگچه و یک عراده موترسایکل پولیس را ازمنازل فاضل و حفیظ، افراد مسلح غیر مسؤل در ولسوالی رستاق ولایت تخار بدست آورند.

نجات یک طفل ازچنگ آدم ربایان و بازداشت یک تن در تخار 

شنبه, 05 حوت 1396 ساعت 15:28

منسوبان ریاست امنیت ملی ولایت تخار یک طفل را از چنگ آدم ربایان نجات داده و درپیوند به آن یکتن را بازداشت کردند.

تدویر یک کارگاه آموزشی برای انجنیران ولایتی برنامۀ ملی مثاق شهروندی در تخار

شنبه, 05 حوت 1396 ساعت 13:26

دور سوم کارگاه آموزشی برای انجنیران ولایتی و ساحوی زون شمال‌شرق برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت تخار آغاز گردید.

مطالب مشهور

برای ۶۶۳ طفل یتیم در تخار پول نقد کمک گردید.
مخالفان مسلح دولت روز گذشته بالای ولسوالی بهارک ولایت تخار…
چهارصدوپنجا خانواده‌‌‌ی آسیب دیده در تخار بسته‌های کمکی دریافت کردند.
دوتن از ماین سازان مخالفين مسلح دولت درانفجار ماین خودشان…