تخار (68)

خبر های تازه

کمک برای ۸۵۰ خانواده در تخار

دوشنبه, 29 جوزا 1396 ساعت 11:31

برای ۸۵۰ خانوادۀ بیجا شده و بی بضاعت در ولایت تخار مواد غذایی توزیع گردید.

بازداشت مسئول جمع آوری عشر و زکات برای گروه طالبان در تخار

پنج شنبه, 25 جوزا 1396 ساعت 10:55

منسوبین ریاست امنیت ملی ولایت تخار ملانجم فرزند عبدالرحمان باشندۀ قریۀ چرسی های ولسوالی خواجه بهاوالدین و مسئول جمع آوری عشر و زکات مخالفان مسلح دولت در تخار را از مربوطات ولسوالی متذکره بازداشت نمودند.

ایجاد ۱۰۰۰ فارم مرغداری در تخار

پنج شنبه, 25 جوزا 1396 ساعت 08:22

رئیس ادارۀ زراعت، آبیاری ومالداری ولایت تخار از ایجاد ۱۰۰۰ فارم مرغداری درمرکز و ۳ ولسوالی  این ولایت خبر میدهد.

کشف و خنثی سازی یک حلقه ماین در تخار

سه شنبه, 23 جوزا 1396 ساعت 09:08

مسؤل مطبوعات پولیس تخار از کشف و خنثی سازی یک حلقه ماین در مربوطات این ولایت خبر میدهد.

مطالب مشهور

برای یک‌هزارویکصد خانوادۀ عودت کننده به وطن و بی‌جاشدۀ داخلی…
پولیس تخار یک تن را به ظن انتقال ۴ کیلوگرام…
پولیس ولایت تخار یک تن را به اتهام قتل یک…
چهل‌ونه تن از افرادی دارای معلولیت ازیک کارگاه حرفه آموزی…

با ما بپیوندید