تخار (68)

خبر های تازه

فراغت ۵۰ بانو از یک برنامه‌ی ۹ ماهۀ آموزشی در تخار

سه شنبه, 31 اسد 1396 ساعت 15:15

 پنچاه‌تن از بانوان دارای مدرک لیسانس از کارگاه آموزشی( internship )  که از سوی آمریت مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی برای ۹ ماه راه اندازی شده بود، عصر روز گذشته سند فراغت بدست آوردند.

پولیس تخار ۲ تن را همراه با ۱۳ کیلوگرام مواد مخدر بازداشت کرد

پنج شنبه, 26 اسد 1396 ساعت 12:25

پولیس ولایت تخار دیروز ۲ تن را همرا با ۱۳ کیلوگرام هیروئین بازداشت کرد.

سفر وزیر احیا و انکشاف دهات به تخار

دوشنبه, 23 اسد 1396 ساعت 14:12

وزیر احیا و انکشاف دهات در سفر امروزش به ولایت تخار ۲ مرکز فروشات را زیرنام ( قریۀ ما افتخار ما) در این ولایت افتتاح کرد.

والی جدید تخار معرفی شد

چهارشنبه, 18 اسد 1396 ساعت 15:19

ظهر روز چهارشنبه فضل الله مجددی از سوی معین مالی و اداری ارگان‌های محلی به حیث  والی تخار معرفی شد.

مطالب مشهور

برای یک‌هزارویکصد خانوادۀ عودت کننده به وطن و بی‌جاشدۀ داخلی…
پولیس تخار یک تن را به ظن انتقال ۴ کیلوگرام…
پولیس ولایت تخار یک تن را به اتهام قتل یک…
چهل‌ونه تن از افرادی دارای معلولیت ازیک کارگاه حرفه آموزی…

با ما بپیوندید