تخار (149)

مطالب مشهور

مقام‌های امنیتی ولایت تخار از پاکسازی تمامی روستاهای ولسوالی دشت…
چهارصدوپنجا خانواده‌‌‌ی آسیب دیده در تخار بسته‌های کمکی دریافت کردند.
برای سه‌هزار خانوده‌ی بی‌بضاعت در ولایت تخار از سوی یک…
مسوولان برنامه‌ی ملی مالداری و باغداری در زون شمال‌شرق کشور،…