تخار (151)

خبر های تازه

بازداشت مسئول جمع آوری عشر و زکات برای گروه طالبان در تخار

پنج شنبه, 25 جوزا 1396 ساعت 10:55

منسوبین ریاست امنیت ملی ولایت تخار ملانجم فرزند عبدالرحمان باشندۀ قریۀ چرسی های ولسوالی خواجه بهاوالدین و مسئول جمع آوری عشر و زکات مخالفان مسلح دولت در تخار را از مربوطات ولسوالی متذکره بازداشت نمودند.

ایجاد ۱۰۰۰ فارم مرغداری در تخار

پنج شنبه, 25 جوزا 1396 ساعت 08:22

رئیس ادارۀ زراعت، آبیاری ومالداری ولایت تخار از ایجاد ۱۰۰۰ فارم مرغداری درمرکز و ۳ ولسوالی  این ولایت خبر میدهد.

کشف و خنثی سازی یک حلقه ماین در تخار

سه شنبه, 23 جوزا 1396 ساعت 09:08

مسؤل مطبوعات پولیس تخار از کشف و خنثی سازی یک حلقه ماین در مربوطات این ولایت خبر میدهد.

کمک برای نزدیک ۲۰۰ خانواده در تخار

شنبه, 20 جوزا 1396 ساعت 11:43

روز پنجشنبه برای نزدیک به ۲۰۰ خانوادۀ متضررناشی از حوادث طبیعی  در ولایت تخارمواد غذایی و غیرغذایی کمک گردید.

مطالب مشهور

برای ۶۶۳ طفل یتیم در تخار پول نقد کمک گردید.
مخالفان مسلح دولت روز گذشته بالای ولسوالی بهارک ولایت تخار…
چهارصدوپنجا خانواده‌‌‌ی آسیب دیده در تخار بسته‌های کمکی دریافت کردند.
دوتن از ماین سازان مخالفين مسلح دولت درانفجار ماین خودشان…