فراغت ۳۰۰ بانو از یک برنامۀ آموزشی در تخار

فراغت ۳۰۰ بانو از یک برنامۀ آموزشی در تخار

به تعداد ۳۰۰ تن ازبانوان محصل و کارمند ادارات دولتی  بعد از ۶ ماه آموزش در بخش کمپیوتر و زبان انگلیسی، روز چهارشنبه از مرکز آموزشی ریاست امور زنان ولایت تخار فارغ گردید.

رزم آرا حواش رئیس امور زنان تخار به بیان شمال گفت که هدف از برگزاری این برنامۀ آموزشی آشنایی بانوان محصل و کارمندان ادارات دولتی با برنامه های کمپیوتر و زبان انگلیسی بوده که از سوی ریاست امور زنان این ولایت به همکاری مالی دفتر (جی آی زید) راه اندازی شده بود. 
این در حالیست که به گفتۀ رئیس امور زنان ولایت تخار هم اکنون به تعداد بیش از ۱۰۰ بانوی متعلم، محصل و کارمند ادارات دولتی دربخش های مختلف درمرکز آموزشی ریاست آمورزنان این ولایت  مصروف آموزش وپروورش هستند.

 


خبرنگار: جمشید کندالی
ویراستار: حفیظ الله حمیدی

خواندن 433 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)