سرپل (262)

خبر های تازه

یک هزارو سه‌‌صد جوان درسرپل برای بسته‌های خدمات ملکی امتحان دادند

چهارشنبه, 23 حوت 1396 ساعت 14:59

یک هزارو سه‌‌صد جوان برای راه‌یابی به ۲۳۲ بست خالی پنجم وششم خدمات ملکی وآموزگاران مکاتب، امروز آزمونی را درجمنازیوم ولایت سرپل پشت سرگذشتاندند.

آغاز کار مقدماتی اسفالت ۱۵ کیلومتر جاده در سرپل

سه شنبه, 22 حوت 1396 ساعت 11:08

کار مقدماتی اسفالت حدود ۱۵ کیلومتر سرک در مرکز سرپل با قطع نوار توسط والی این ولایت آغاز گردید.

ایجاد یک شورای مردمی درسرپل و حمایت آن از حکومت

دوشنبه, 21 حوت 1396 ساعت 14:20

امروز مردم ولایت سرپل با برگزاری یک اجتماع بزرگ یک شورای مردمی را زیر نام انسجام اجتماعی مردم ایجاد و حمایت شان را از دولت مرکزی و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اعلام کردند.

توزیع سیم‌توری و تانکرهای ذخیرۀ آب برای باغداران پسته در سرپل

یکشنبه, 20 حوت 1396 ساعت 15:21

امروز برای ۱۲۵ تن از باغداران پسته در سرپل، از سوی مسوولان پروژهٔ ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور جالی یا سیم‌توری و تانکر‌های آب توزیع گردید.

مطالب مشهور

فرمانده پولیس ولایت سرپل از بازداشت ۴ تن به اتهام…
مقام‌های امنیتی در سرپل از بهبود وضعیت امنیتی در این…
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در سرپل از ثبت نام نزدیک…
عالمان و خطیبان مسجدهای جامع در سرپل روز گذشته در…