سرپل (329)

خبر های تازه

به تعداد ۶۳ تن از سربازان تازه نفس از تولی تعلیمی پولیس سرپل فارغ شدند

چهارشنبه, 07 قوس 1397 ساعت 13:39

طی مراسم خاص نظامی امروز به تعداد ۶۳ تن از سربازان جدید التقرر پولیس ملی از اولین دور فراغت تولی تعلیمی فرماندهی پولیس ولایت سرپل سند فراغت بدست آوردند و به وظایف امنیتی گماشته شدند.

خانمی در سرپل بینایی اش را دوباره بدست آورده است

سه شنبه, 06 قوس 1397 ساعت 13:50

با آمدن یک تیم ۵ نفری از متخصصان امراض چشم از انجمن طبی افغانستان به ولایت سرپل یک نابینا، بینایی خود را دوباره بدست آورده است.

دو باب کلنیک صحی در سرپل گشایش یافت 

دوشنبه, 05 قوس 1397 ساعت 14:34

با بهره برداری ساختمان دو باب کلنیک صحی در ولسوالی های سانچارک و بلخاب ولایت سرپل حدود ۴۰ هزار تن از باشنده این دو ولسوالی به عرضه خدمات صحی دست یافتند.

سفر وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین به ولایت سرپل 

دوشنبه, 05 قوس 1397 ساعت 14:32

وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین طی یک سفر رسمی به ولایت سرپل صبح امروز دو پروژه را به ارزش ۳۳ میلیون افغانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.

مطالب مشهور

والی سرپل روز گذشته از سطح احضارات محاربوی و آماده‌گی‌های…
سنگ تهداب تعمیراداری ریاست معارف ولایت سرپل امروز طی مراسمی…
مسوولان محلی در سرپل از ایجاد یک قطعه ۳۰۰ نفری…
مسوولان محلی ولایت سرپل از رسیدن یک قطعه‌ی مجهزو ضربتی…