سرپل (207)

خبر های تازه

تطبیق ۴۲ پروژۀ توسعه‌ای در سرپل

یکشنبه, 24 جدی 1396 ساعت 10:21

در ۳ ماه گذشته کار تطبیق ۴۲ پروژۀ توسعه‌ای در ولایت سرپل تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده‌اند.

کشته شدن برادر والی نام‌نهاد پیشین طالبان برای سرپل

شنبه, 23 جدی 1396 ساعت 15:30

برادر داملا نادر والی نام‌نهاد پیشین طالبان برای سرپل کشته شد.

هند به فرزندان شهیدان نبرد‌های اخیر در سرپل پرورشگاه می‌سازد

پنج شنبه, 21 جدی 1396 ساعت 10:02

رئيس کار، اموراجتماعتی، شهدا و معلولین ولایت سرپل می‌گوید که هند کارساخت یک پرورشگاه را ۳ ماه پیش دراین ولایت آغاز کرده است تا پس از تکمیل کار آن، ۲۰۰ تن از فرزندان یتیمی شهیدان نبردهای اخیر دراین ولایت درآن تحت آموزش و پروش قرارگیرند.

کشته‌شدن ۲ طالب درمسیر بزرگ‌راهی سرپل - جوزجان

دوشنبه, 18 جدی 1396 ساعت 08:52

دریک درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی درمسیرشاهراهی سرپل – جوزجان، ۲ فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

مطالب مشهور

طی ماه حوت سال روان خورشیدی ازسوی کمیتهٔ مبارزه با…
دفاترسازمان غذایی جهان (WFP)، هماهنگ کنندۀ کمک‌های مردم ناروی (NRC)…
شش‌صدوبیست تن از زنان و مردان به منظورراه یابی به…
والی سرپل از بازداشت یک مرد درپیوند به‌قتل خانم‌اش در…