سرپل (408)

خبر های تازه

بهره برداری تعمیر ۲۱ باب مکتب در سال تعلیمی جدید در سرپل

دوشنبه, 14 حمل 1396 ساعت 13:47

در سال تعلیمی ۱۳۹۶ در سطح ولایت سرپل تعمیر ۲۱ باب مکتب از طریق برنامۀ همبستگی ملی به بهره برداری سپرده شد.

ایجاد کمیسیون فوق العادء پاسخگوئی به حوادث طبیعی در ولایت سرپل

یکشنبه, 13 حمل 1396 ساعت 14:19

رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل از ایجاد کمیسیون فوق العادهء پاسخگوئی به حوادث طبیعی خبر داده میگوید این کمیسیون امکانات مدد رسانی عاجل را برای ۳ هزار خانواده فراهم ساخته است.

افزایش ۳۰ درصد حضور زنان در ادارات دولتی و خدمات ملکی سرپل

شنبه, 12 حمل 1396 ساعت 13:40

نسبت به سال گذشته شمولیت خانم ها در ادارات دولتی و خدمات ملکی ولایت سرپل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

دو انجمن زراعتی در سرپل ایجاد شد

پنج شنبه, 10 حمل 1396 ساعت 12:50

امروز طی محفلی انجمن زنان زعفران کار و زراعتی کهکشان در ولایت سرپل ایجاد و به کار آغاز نمودند.

مطالب مشهور

مسوولان در ریاست سرپل برشنا شرکت می‌گویند، با افتتاح و…
مسوولان پولیس در سرپل میگویند، طی دو رویداد جداگانه ۴…
امروز طی محفلی در مرکز و ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل…
مسوولان محلی و امنیتی در سرپل از آمادگی‌های شان بخاطر…