سرپل (243)

خبر های تازه

اشتراک ۸۰۰ تن در آزمون راه‌یابی به بست‌های ادارهٔ ثبت احوال نفوس سرپل

یکشنبه, 05 حمل 1397 ساعت 09:20

هشت‌صد تن از زنان و مردان تحصیل کرده به‌منظور راه‌یابی به ۵۱ بست مربوط به ادارۀ ثبت احوال نفوس ولایت سرپل، دیروز دریک آزمون دراین ولایت شرکت کردند.

تکمیل کار تطبیق ۱۰ پروژه در سرپل 

شنبه, 04 حمل 1397 ساعت 14:45

در چهار مکتب مرکزی ولایت سرپل هم‌زمان با آغاز سال تعلیمی جدید ۱۳۹۷ خورشیدی، کار تطبیق ۱۰ پروژه نیز تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شدند.

کمیسیون انتخابات درسرپل ازنزد ۶۲۰ تن امتحان آخذ کرد

سه شنبه, 29 حوت 1396 ساعت 14:50

شش‌صدوبیست تن از زنان و مردان به منظورراه یابی به بست‌های مراکز ثبت نام رای دهنده‌گان کمیسیون مستقل انتخابات درسرپل امروز یک آموزن رقابتی را پشت سرگذاشتند.

توزیع کمک برای ۱۱۹ خانواده در درسرپل

سه شنبه, 29 حوت 1396 ساعت 14:49

دفاترسازمان غذایی جهان (WFP)، هماهنگ کنندۀ کمک‌های مردم ناروی (NRC) و حمایۀ اطفال امروز برای ۱۱۹ خانوادۀ بیجاشده درسرپل موادغذایی و غیرغذایی مساعدت کردند.

مطالب مشهور

فرمانده پولیس ولایت سرپل از بازداشت ۴ تن به اتهام…
رئیس شورای صلح ولایت سرپل و شماری از عالمان دین…
نیروهای امنیتی سه مرکز ثبت نام رای دهنده‌گان در ولایت…
روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان در مرکز ولایت سرپل برای یک…