سرپل (207)

خبر های تازه

بازداشت ۳ هراس افگن و ۳ سارق درسرپل

چهارشنبه, 16 حمل 1396 ساعت 12:46

فرمانده پولیس ولایت سرپل از بازداشت ۳ هراس افگن و ۳ سارق طی ۲ روز گذشته خبر داده میگوید که یک تن از فرماندهان مشهور مخالفان مسلح دولت بنام محمد هاشم مشهور به فیروز در ولسوالی صیاد این ولایت کشته شده است.

بهره برداری ۱۴ پروژۀ عام المنفعه در سرپل

سه شنبه, 15 حمل 1396 ساعت 14:18

طی یک هفتۀ گذشته ۱۴ پروژۀ عام المنفعه از طریق برنامۀ انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور در مرکز ولایت سرپل به بهره برداری سپرده شده است.

بهره برداری تعمیر ۲۱ باب مکتب در سال تعلیمی جدید در سرپل

دوشنبه, 14 حمل 1396 ساعت 13:47

در سال تعلیمی ۱۳۹۶ در سطح ولایت سرپل تعمیر ۲۱ باب مکتب از طریق برنامۀ همبستگی ملی به بهره برداری سپرده شد.

ایجاد کمیسیون فوق العادء پاسخگوئی به حوادث طبیعی در ولایت سرپل

یکشنبه, 13 حمل 1396 ساعت 14:19

رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل از ایجاد کمیسیون فوق العادهء پاسخگوئی به حوادث طبیعی خبر داده میگوید این کمیسیون امکانات مدد رسانی عاجل را برای ۳ هزار خانواده فراهم ساخته است.

مطالب مشهور

طی ماه حوت سال روان خورشیدی ازسوی کمیتهٔ مبارزه با…
دفاترسازمان غذایی جهان (WFP)، هماهنگ کنندۀ کمک‌های مردم ناروی (NRC)…
شش‌صدوبیست تن از زنان و مردان به منظورراه یابی به…
والی سرپل از بازداشت یک مرد درپیوند به‌قتل خانم‌اش در…