سرپل (207)

خبر های تازه

مسؤلان اداره‌های دولتی درسرپل از کارکرد یک سالۀ شان به مردم گزارش دادند 

یکشنبه, 06 حوت 1396 ساعت 15:33

امروز رؤسای ادارات دولتی در سرپل کارکرد‌ها و دست آورد‌های یکسالۀ شان را با مردم این ولایت شریک ساختند.

ساختمان‌های ۲۰ باب مکتب در سرپل ساخته می‌شوند

پنج شنبه, 03 حوت 1396 ساعت 11:08

در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی برای ۲۰ باب مکتب درسرپل تعمیر جدید ساخته می‌شود. 

آمر امنیت سرپل از تأمین امنیت روند ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان اطمینان می‌دهد 

چهارشنبه, 02 حوت 1396 ساعت 11:17

آمرامنیت سرپل از اتخاذ تدابیرامنیتی در ۱۴۹ مرکز ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان خبر داده اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در این ولایت قادراند تا امنیت مراکز ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان را تأمین کنند. 

در سال جاری ۱۹۰۰ جریب زمین در سرپل به جنگلات پسته افزوده شده است 

سه شنبه, 01 حوت 1396 ساعت 11:08

رئیس ادارۀ زراعت و مال‌داری ولایت سرپل از کشت پسته در ۷۰۰ جریب زمین للمی در فصل خزان سال جاری خبر داده می‌گوید که قرار است در فصل بهار نیز ۱۲۰۰ جریب زمین دیگر پسته کشت گردد.

مطالب مشهور

طی ماه حوت سال روان خورشیدی ازسوی کمیتهٔ مبارزه با…
دفاترسازمان غذایی جهان (WFP)، هماهنگ کنندۀ کمک‌های مردم ناروی (NRC)…
شش‌صدوبیست تن از زنان و مردان به منظورراه یابی به…
والی سرپل از بازداشت یک مرد درپیوند به‌قتل خانم‌اش در…