بهره برداری ۱۴ پروژۀ عام المنفعه در سرپل

بهره برداری ۱۴ پروژۀ عام المنفعه در سرپل

طی یک هفتۀ گذشته ۱۴ پروژۀ عام المنفعه از طریق برنامۀ انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور در مرکز ولایت سرپل به بهره برداری سپرده شده است.

انجنیر احمد جاوید جاوید رئیس احیا و انکشاف دهات سرپل به بیان شمال گفت که یکسال قبل کار ۱۷ پروژه شامل دو پُل، بیش از ۲۰۰ متر دیوار استنادی، اعمار ۶ سربند و ۴ ترناب در مرکز شهر سرپل به هزینۀ بیش از ۵۰ میلیون افغانی آغاز شده بود که کار ۱۴ پروژۀ آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
وی افزود که با بهره برداری این پروژه ها بیش یکهزار هکتار زمین زراعتی آبیاری گردیده و حدود ۲۰ هزار خانواده از مزایای آن مستفید گردیده اند.
به گفتۀ آقای جاوید از جملۀ این پروژه ها ۳ پروژه آن در مناطق قشقری و قراغوی مرکز سرپل تحت کار بوده که کار آن ها تا ۸۰ فیصد پیش رفته و در برج ثور سال جاری آنها نیز به بهره برداری سپرده خواهند شد.
این در حالیست که چندی قبل نیز رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل از بهره برداری ۱۳۶ پروژه از طریق برنامۀ حفظ و مراقبت وزارت احیا و انکشاف دهات کشور در ۴ ولسوالی این ولایت خبر داده بود.خبرنگار: محمد یونس نعیمی
ویراستار: حفیظ الله حمیدی

خواندن 380 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)