ایجاد کمیسیون فوق العادء پاسخگوئی به حوادث طبیعی در ولایت سرپل

ایجاد کمیسیون فوق العادء پاسخگوئی به حوادث طبیعی در ولایت سرپل

رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل از ایجاد کمیسیون فوق العادهء پاسخگوئی به حوادث طبیعی خبر داده میگوید این کمیسیون امکانات مدد رسانی عاجل را برای ۳ هزار خانواده فراهم ساخته است.

انجنیر عزیزالرحمن ایماق رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل به بیان شمال گفت، نظر به سروی کمیتهء رسیده گی با حوادث طبیعی ولایت سرپل ۷ هزار خانوادهء آسیب پزیر و احتمال متضرر شدن آنها در بهار سال جاری وسرازیر شدن سیلاب ها ، آبخیزی های احتمالی ، لغزش کوها و زلزله ها تثبیت گردیده است و کمیسیون فوق العادهء متشکل از ادارات دولتی و مؤسسات خیریهء غیر دولتی ایجاد گردیده است که این کمیسیون امکانات مدد رسانی عاجل برای ۳ هزار خانواده را فراهم ساخته است.
به گفتهء رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل ۵ ملیون افغانی نیز در اختیار کمیسیون فوق العادهء رسیدگی به حوادث طبیعی قرار گرفته است که از این پول در شرایط غیر مترقبه استفاده خواهد شد.

 


محمد یونس نعیمی ولایت سرپل

خواندن 348 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)