دو انجمن زراعتی در سرپل ایجاد شد

دو انجمن زراعتی در سرپل ایجاد شد

امروز طی محفلی انجمن زنان زعفران کار و زراعتی کهکشان در ولایت سرپل ایجاد و به کار آغاز نمودند.

ولی محمد هیواد وال یکی از مسوولین این انجمن ها به بیان شمال گفت که هدف از ایجاد این انجمن ها ترویج کشت زعفران بین زنان زراعت پیشه، نه گفتن به کشت کوکنار، بسیج ساختن زارعین، مبارزه با آفات و امراض نباتی، تشویق دهاقین به کشت پر حاصل و پر عاید و مساعد ساختن بازار مناسب برای محصولات زراعتی دهاقین این ولایت میباشد.

به گفتۀ آقای هیواد وال این انجمن ها در ولسوالی های شش گانۀ ولایت سرپل نیز نماینده ها خواهند داشت که در عرصۀ میکانیزه سازی زراعتی و بیرون ساختن دهاقین از زراعت سنتی برای زارعین کمک و رهنمائی میکنند.
در همین حال انجنیر سید محی الدین عینی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل از دهاقین این ولایت خواست تا در این انجمن ها عضویت حاصل نموده تحت رهنمائی های انجمن های ایجاد شده کار نمایند.خبرنگار: محمد یونس نعیمی
ویراستار: حفیظ الله حمیدی

خواندن 406 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)