کمک برای ۲۱۹ خانوادۀ بیجا شده در سرپل

کمک برای ۲۱۹ خانوادۀ بیجا شده در سرپل

امروز برای ۲۱۹ خانوادۀ بیجاه شده از اثر جنگ های اخیر در ولسوالی صیاد ولایت سرپل از سوی دفاتر سازمان غذائی جهان و( N R C ) مساعدت های غذائی و نقدی صورت گرفت.

انجنیر عبدالاحمد رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان سرپل به بیان شمال می گوید که به هر یک از این خانواده ها ۴ بوری آرد گندم، ۱۴ کیلوگرام روغن، ۱۴ کیلوگرام دال نخود و یک کیلو نمک طعام از سوی دفتر (W F P  ) یا سازمان غذائی جهان مقیم مزارشریف توزیع گردید.
 وی همچنان علاوه می کند که به هر یک از این خانواده ها مبلغ ۱۲ هزار افغانی پول نقد از سوی دفتر( N R C ) یا هماهنگ کنندۀ کمک های کشور ناروی برای مردم افغانستان مقیم ولایت سرپل مساعدت گردید.
در همین حال منبع می افزاید که با تعدادی از مؤسسات غیر دولتی نیز تفاهم صورت گرفته است که زمینۀ تعلیم و تربیه برای اطفال این بیجا شدگان در آینده های نزدیک فراهم میگردد و همچنان برنامۀ در رابطه به سرپناه آنان نیز روی دست گرفته شده است.
این در حالیست که چندی قبل نیز از سوی این دفاتر برای ۴۳۰ خانوادۀ بیجا شدۀ داخلی مساعدت های غذائی، غیر غذائی و نقدی صورت گرفته بود.خبرنگار: محمد یونس نعیمی
ویراستار: حفیظ الله حمیدی

خواندن 481 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)