احداث باغچه‌های خانگی برای ۷۵۰ خانم بی‌بضاعت در سرپل 

احداث باغچه‌های خانگی برای ۷۵۰ خانم بی‌بضاعت در سرپل 

طی سال جاری در سطح ولایت سرپل برای ۷۵۰ خانم از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور به هزینه‌ی ۲ میلیون افغانی باغچه‌های خانگی احداث شده است.

داکتر کنیشکا حمیدی، مسوول پروژه ملی باغداری ومالداری وزرات زراعت در ولایت سرپل به بیان شمال گفت که این پروژه به ۳۴ گروپ ۲۵ نفری تقسیم بندی شده که برای آنها جهت کشت دو فصل بهاری و خزانی ده نوع تخم سبزیجات با ۲۰۰ باب سبزخانه نیز توزیع گردیده است.

به گفته‌ی حمیدی، این خانم‌ها همه بیوه و بی‌بضاعت می‌باشند که در خانواده‌های شان دیگر نان آوری نیست و بعد از شمولیت شان در این پروژه خودکفا گردیده اند.

شماری از خانم‌هایی که از این پروژه مستفید گردیده اند ضمن قدرانی شان از این مساعدت وزارت زراعت می‌‌گویند، بطور اوسط هفته وار از 5 الی 7هزار افغانی از این باغچه های شان عاید بدست می‌آورند و از عواید شان ضمن امرار معاش در تربیت کودکان شان نیز به مصرف می‌رسانند.

این درحالی‌است که مسوول پروژه ملی باغداری و مالداری وزرات زراعت در سرپل پیش از این نیز از توزیع ادویجات ضد آفات و امراض نباتی برای خانم های کشاورز این ولایت خبر داده بودند.

 

خبرنگار: محمد یونس نعیمی 

 

خواندن 68 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)