به تعداد ۶۳ تن از سربازان تازه نفس از تولی تعلیمی پولیس سرپل فارغ شدند

به تعداد ۶۳ تن از سربازان تازه نفس از تولی تعلیمی پولیس سرپل فارغ شدند

طی مراسم خاص نظامی امروز به تعداد ۶۳ تن از سربازان جدید التقرر پولیس ملی از اولین دور فراغت تولی تعلیمی فرماندهی پولیس ولایت سرپل سند فراغت بدست آوردند و به وظایف امنیتی گماشته شدند.

سمونوال راج محمد شیرزاد، مدیر تعلیم و تربیه‌ی فرماندهی پولیس ولایت سرپل به بیان شمال گفت، بعد از ایجاد تولی تعلیمی در این فرماندهی اولین دور فراغت سربازان جدیدالتقرر است که امروز بعد از تحلیف عسکری به وظایف امنیتی گماشته می‌شوند.
سمونوال حمیدالله صمدی آمر امنیت فرماندهی پولیس سرپل در مراسم تحلیف این سربازان حضور داشت پولیس را خدمتگار مردم توصیف نموده افزود که نام پولیس وقتی بالای شما گذاشته می‌شود که مهارت های مسلک پولیس آگاهی داشته باشید.
این در حالیست که قبل از منظوری و ایجاد تولی تعلیمی پولیس در سرپل سربازان تازه جذب شده به نهاد تعلیمی پولیس در زون اعزام می‌شدند ولی حالا این سربازان در تولی تعلیمی به آموزش گرفته می‌شود.


خبرنگار: محمد یونس نعیمی

خواندن 249 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)