فراغت ۵۵ تن از دانشگاه سرپل

فراغت ۵۵ تن از دانشگاه سرپل

پنجاه‌و‌پنج تن از جوانان امروز از دانشکدهٔ انجنیری جیولوژی و معادن دانشگاه سرپل فارغ شدند.  

پوهنمل محمد‌آرش خلیلی رئیس این دانشگاه به بیان شمال گفت، دانشکدۀ انجنیری جیولوژی و معادن، از ۵ سال بدینسو در کنار ریاست دانشگاه سرپل با داشتن دو دیپارتمت تفحص نفت و گاز و اکتشاف فعالیت دارد.

او افزود که این نخستین دور فراغت جوان از این دانشکده است و درمیان فارغان ۲۰ تن آنان بانوان‌اند.

با این حال عبدالملک عظیمی معاون و سرپرست ادارهٔ ولایت درمحفل فراغت این جوانان تعهد سپرد که به‌خاطر ایجاد فرصت‌های شغلی برای این جوانان تلاش می‌کند.

این درحالیست که به‌گفتۀ مسوولان در ریاست کار و امور اجتماعی سرپل، طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ هزار تن از جوانان این ولایت از نهادهای تحصیلی کشور مدرک لیسانس بدست آورده‌اند، اما اکثرآن‌ها اکنون نیاز به کار دارند. 

 

خبرنگار: محمد یونس نعیمی 

خواندن 214 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)