چهارعراده تراکتور دراختیار کشاورزان سرپل گذاشته شدند

چهارعراده تراکتور دراختیار کشاورزان سرپل گذاشته شدند

چهارعراده ترکتوری که چندی پیش از سوی وزارت زراعت کشور به ولایت سرپل فرستاده شده بودند، امروز ازطریق ادارۀ زراعت و مالداری ولایت سرپل در اختیار کشاورزان للمی کار ولسوالی‌های سانچارک، گوسفندی و مرکز این ولایت گذاشته شدند تا با استفاده از آن‌ها درکشت فصل بهاری خود استفاده کنند.

محمد‌ندیم آمر ترویج ریاست زراعت سرپل هدف این کار را تشویق دهقانان به کشت فصل بهاری عنوان کرده افزود که ازمیان این ۴ عراده تراکتور، یک عرادۀ آن دراختیارکشاورزان للمی کار ولسوالی‌ سانچارک، یک عرادۀ آن دراختیار دهقانان ولسوالی گوسفندی و ۲ عرادۀ دیگرآن دراختیار کشاورزان للمی کارمرکز ولایت گذاشته شده اند.
به گفتۀ آقای ندیم، این تراکتور‌ها هر کدام ظرفیت کشت ۱۳۰۰ جریب زمین درهر ماه را  دارا بوده و تا ختم کشت فصل بهاری بگونۀ رایگان دراختیار این کشاورزان قرار خواهند داشت.
محمد‌ندیم علاوه کرده که سایرمصارف این وسایط بدوش ادارۀ زراعت است، اما روغنیات آن ازسوی دهقانان تهیه خواهد شد.
این درحالیست که به گفتۀ آمر ترویج ریاست زراعت سرپل،  تراکتور‌های شخصی در هر ساعت قلبۀ زمین مبلغ یکهزار افغانی اخذ می‌کنند، درحالی که این ترکتور‌ها فی ساعت ۲۰۰ افغانی مصرف دارند.

 


خبرنگار: محمد یونس نعیمی

خواندن 292 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)