کمک به بی‌جاشده‌گان داخلی و عودت‌کننده‌ها در سرپل

کمک به بی‌جاشده‌گان داخلی و عودت‌کننده‌ها در سرپل

نهاد‌های مددرسان دریک هفتۀ گذشته برای نزدیک به ۲۰۰۰ خانوادۀ بی‌جاشدۀ داخلی و عودت‌کننده از کشورهای همسایه در سرپل مواد غذایی، غیرغذایی و پول نقد کمک کرده‌اند.

انجنیر عبدالاحمد رئیس امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت سرپل به بیان شمال گفت از میان این خانواده‌ها، ۱۶۵۶ خانوادۀ آن از پول نقد و کمپل‌های کمیشنرعالی سازمان ملل‌متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) و بیش از ۲۶۰ فامیل دیگر آن از مواد غذایی و غیرغذایی دفاتر سازمان غذایی جهان (WFP) و حمایۀ اطفال مستفید شده‌اند و روند توزیع کمک به بقیه خانواده‌های مستحق هم‌چنان ادامه دارد.
درسال روان خورشیدی از یک سو شماری از خانواده‌ها از کشورهای همسایه دوباره به کشورعودت کرده‌اند، اما ازسوی دیگر بروز نامنی‌ها دربرخی نقاط کشور به ویژه ولایت سرپل شماری زیادی از خانواده‌ها را مجبور به ترک خانه‌های‌شان کرده‌اند.

 

خبرنگار: محمدیونس نعیمی

خواندن 198 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)