کمک برای بیش از ۱۵۰۰ خانوادۀ‌ بی‌جاشدۀ داخلی در سرپل

کمک برای بیش از ۱۵۰۰ خانوادۀ‌ بی‌جاشدۀ داخلی در سرپل

از دو روز بدین‌سو برای بیش از ۱۵۰۰ خانوادۀ بی‌جاشدۀ داخلی ومهاجران برگشته از کشورهای همسایه از سوی دفتر (UNHCR) توزیع مساعدت‌های نقدی و غیرغذایی آغاز گردیده بود که امروز این روند به پایان رسید.

فهم همدرد مسوول مطبوعات دفتر (UNHCR) مقیم مزارشریف به بیان شمال گفت که این خانواده‌ها طی سال جاری از مناطق ناامن مرکز و ولسوالی‌های شش‌گانۀ ولایت سرپل بی‌جا شده و در مرکزشهر جاگزین شده بودند و همچنان شماری از مهاجران این ولایت از کشورهای همسایه دوباره به وطن عودت کرده بودند که چندی پیش ازسوی دفتر (UNHCR) یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان مقیم مزارشریف به همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ولایت سرپل سروی و مستحق شناخته شدند که به هر خانوادۀ این بی‌جاشده‌ها مبلغ دوصد دالر امریکایی برای خرید مواد سوخت زمستانی و ۴ تخته کمپل از سوی این دفترتوزیع گردیده است.
این درحالیست که به گفتۀ مقام‌های محلی در سرپل طی سال جاری از اثر جنگ‌ها در مرکز و ولسوالی‌های سانچارک، سوزمه قلعه و صیاد این ولایت نزدیک به دوهزار خانواده مجبور به ترک محل زنده‌گی‌شان شده و در حومه‌های مرکز شهر سرپل جاگزین گردیده‌اند، که در حالت دشواری زنده گی به‌سرمی‌برند و به مساعدت‌های بشردوستانۀ نهادهای مددرسان ملی و بین‌المللی نیازمند می‌باشند.

 

خبرنگار: محمدیونس نعیمی

خواندن 208 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)