تکمیل کار یک پروژۀ عام المنفعه درسرپل

تکمیل کار یک پروژۀ عام المنفعه درسرپل

رئيس احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل طی هفتۀ جاری از تکمیل کار کانکریت ریزی جادۀ داخل شهر ترفج ولسوالی بلخاب این ولایت خبرداده میگوید که کار ۵ پروژۀ دیگر انکشافی از ۵۰ تا ۷۰ درصد پیش رفته است.

انجنیر احمد جاوید جاوید میگوید که سرک داخل شهر ترفج ولسوالی بلخاب از طریق برنامۀ ملی راه سازی روستائی کانکیریت ریزی و به بهربردای سپرده شده است.
آقای جاوید می افزاید که پروژه های که کار تطبیق آن از ۵۰ تا ۷۰ در صد پیش رفته است، شامل ترمیم، جغل اندازی و حفظ و مراقبت ۱۴۶ کیلومتر سرک روستائی، ساخت یک پل آهن کانکیریتی ۱۲ متره و ۹ رشته سرک های روستائی در ولسوالی های بلخاب، سوزمه قلعه و مرکز این ولایت میباشد.
بگفتۀ رئيس احیا وانکشاف دهات این پروژه ها بیش از ۲۴۱ میلیون افغانی هزینه برداشته و کار آنها تا ختم سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی به پایۀ اکمال خواهد رسید.
انجنیر احمد جاوید میگوید که اضافه از ۸۰۰۰ خانواده از مزایایی این پروژه ها مستفید میشود.
 این درحالیست که چندی قبل نیز مسؤلان ریاست احیا وانکشاف دهات ولایت سرپل از تکمیل کار ۳ پروژه از طریق برنامۀ ملی راه سازی روستائی در ولسوالی های سانچارک و گوسفندی این ولایت خبرداده بودند.

 


خبرنگار: محمد یونس نعیمی

خواندن 696 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)