کمک به ۴۷۱ خانواۀ میرزااولنگی

کمک به ۴۷۱ خانواۀ میرزااولنگی

نهاد های کمک رسان برای ۴۷۱ خانوادۀ که از درۀ میرزااولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل بیجا و درمرکزاین ولایت مسکن گزین شده اند، مواد غذایی، غیرغذایی و پول نقد کمک کردند.

محمد ظاهر وحدت والی سرپل به بیان شمال گفت که ازمیان این ۴۷۱ خانواده برای ۳۷ فامیل آن که اعضایی خانوادۀ خود را از دست داده بودند، تنها ازسوی کمیتۀ مبارزه با حالات اضطرار مقام ولایت، مبلغ یکصد، یکصد هزار افغانی و برای بقیه خانواده ها، مبلغ سه سه هزار افغانی توزیع گردیده است.
با این حال انجنیر عبدالاحمد رئيس امور مهاجرین ولایت سرپل میگوید که علاوه براین، هریکی از این خانواده، امروز مقدار ۱۴ کیلوگرام روغن، ۴ بوری آرد، ۱۴ کیلودال نخود و یک کیلوگرام نمک طعام را از دفتر سازمان غذائی جهان، ۱۴، ۱۴ هزار افغانی را از دفتر هماهنگ کنندۀ کمک های کشور ناروی برای مردم افغانستان و یک سیتِ آشپزخانه، یک بستۀ صحی، ۴ تخته کمپل، یک سطل آب، یک دیگ بخار و یک بالون گاز را از دفتر حمایۀ اطفال دریافت نمودند.
این درحالیست که درنتیجۀ حملهٔ جنگجویان مخالف دولت بر درۀ میرزااولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل، خانواده های زیادی مجبور به ترک خانه های شان شده اند که اکنون نیاز به کمک دارند.

 


خبرنگار: محمد یونس نعیمی

خواندن 195 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)