سمنگان (118)

خبر های تازه

بازداشت ۲ تن همراه با یک واسکت انتحاری در سمنگان

چهارشنبه, 29 سنبله 1396 ساعت 12:37

منسوبان ریاست امنیت ملی سمنگان  بعد از ظهر دیروز یک حمله کنندۀ انتحاری را همراه با یک هم‌کارش بازداشت کرند.

ختم یک دورۀ آموزشی در قوماندانی امنیۀ سمنگان

یکشنبه, 26 سنبله 1396 ساعت 15:50

به تعداد ۲۰ تن از منسوبین پولیس، پس از فراگیری آموزش های مسلکی در تولی تعلیمی فرماندهی پولیس سمنگان، امروز سند فراغت بدست آوردند.

حملۀ طالبان در شاهراه پلخمری – سمنگان عقب‌زده شد

سه شنبه, 21 سنبله 1396 ساعت 11:20

نیروهای پولیس بغلان صبح امروز یک حملۀ مخالفان مسلح دولت در شاهرای پلخمری – سمنگان واقع در ساحۀ باغ شمال را عقب زدند.

محمدنجیم حمیدی رئیس دادگاه استیناف سمنگان شد

دوشنبه, 20 سنبله 1396 ساعت 10:54

محمدنجیم حمیدی که به عنوان رئیس دادگاه استیناف ولایت سمنگان تقرر حاصل نموده است، امروز طی مراسمی به کارمندان آن اداره معرفی گردید.

مطالب مشهور

آمریت مالداری وصحت حیوانی ادارۀ زراعت سمنگان به منظورجلوگیری از…
آلمان به هزینۀ تخمینی ۸۵۳ هزار یورو ساختمان‌های جدید مکتب‌های…
قراراست کارساخت سربند موسوم به «کاریز» به‌زودی در درۀ ژوندون…
کار یک پایه پل به مصرف بیش از چهار میلیون…