سمنگان (161)

خبر های تازه

گشایش یک سرد خانه در فیروز نخچیر سمنگان

چهارشنبه, 29 قوس 1396 ساعت 11:53

یک سردخانۀ میوه که به هزینۀ بیش از ۴۰ هزاردالر امریکایی از کمک مالی سازمان همکاری‌های کشورهای جنوب آسیا (سارک) در ولسوالی فیروزنخچیر ولایت سمنگان ساخته شده است امروز گشایش یافت.

فراغت یک‌صدتن از مرکز آموزش حرفه‌های ریاست کار و امور اجتماعی سمنگان

سه شنبه, 28 قوس 1396 ساعت 15:11

به‌تعداد یک‌صدتن از مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان فارغ گردیدند.

بالای هزار جریب زمین در سمنگان باغ میوه احداث می‌شود

یکشنبه, 26 قوس 1396 ساعت 15:17

کار احداث حدود یک هزار جریب باغ مثمر به کمک مالی بانک جهانی ازسوی پروژۀ ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت امروز در ولایت سمنگان آغاز گردید.

آماده‌گی‌های ادارۀ صحت عامه سمنگان برای فصل زمستان

پنج شنبه, 23 قوس 1396 ساعت 10:27

مسوولان در ریاست صحت عامۀ سمنگان از اتخاذ تدابیر زمستانی در تمامی مرکزهای صحی مرکز و شش ولسوالی این ولایت خبر می‌دهند.

مطالب مشهور

مسوولان محلی ولایت سمنگان از ترمیم و جغل اندازی ۱۶…
به اساس فرمان رئیس جمهور کشور محمداشرف غنی به‌تعداد ۳۰…
کار۲۶ پروژه‌ی برنامه‌ی میثاق شهروندی امروز در ولسوالی حضرت سلطان…
پولیس سمنگان روز گذشته سه حلقه ماین بوشکه‌ای ریموت کنترول…