سمنگان (190)

خبر های تازه

افتتاح ۲ پروژۀ انکشافی در ولایت سمنگان 

دوشنبه, 28 حوت 1396 ساعت 15:57

دوپروژۀ توسعه‌ای امروز ازسوی وزیراحیا و انکشاف دهات و مقامات محلی در ولایت سمنگان افتتاح گردیدند.

تدویریک نشست ادبی در سمنگان

یکشنبه, 27 حوت 1396 ساعت 16:08

نشستی زیرنام میلۀ گل بادام امروز ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگی ولایت سمنگان با حضور والی، شعرا ونویسنده‌گان این ولایت تدویریافت.

اشتراک مقام‌های محلی سمنگان دریک حشرعمومی دراین ولایت

یکشنبه, 27 حوت 1396 ساعت 14:19

مقام‌های محلی ولایت سمنگان به منظور پاکسازی شهر ایبک از وجود کثافات امروز دریک حشرعمومی که به پیشواز از نوروز راه‌اندازی شده بود، اشتراک کردند.

سوید برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در سمنگان ۲۰ میلیون افغان کمک می‌کند

پنج شنبه, 24 حوت 1396 ساعت 13:20

کشور سویدن برای تطبیق پروژه‌های کوچک توسعه‌ای در ولایت سمنگان مبلغ بیست میلیون افغانی را اختصاص داده است.

مطالب مشهور

مسوولان ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت سمنگان از تکمیل شدن کار۶…
کار ۱۶ پروژه آب‌رسانی امروز در ولایت سمنگان تکمیل و…
کمپاین احداث بیش از یک هزار جریب باغ مثمر به…
باشنده‌گان سمنگان امروز شاهد گشایش ۱۰ پروژه‌ی انکشافی وعام‌المنفعه بودند.