سمنگان (118)

خبر های تازه

کمک به کشاورزان سمنگان

دوشنبه, 17 میزان 1396 ساعت 14:55

برای ۸۰۰ تن از کشاورزان ولایت سمنگان امروز ازسوی کشورهای آلمان و چک تخم اصلاح شده‌‌ی بزری گندم، نخود، زغر، پیاز، جو، هینگ وکودکیمیاوی توزیع گردید.

کمک به خانواده‌های نیازمند در سمنگان

شنبه, 15 میزان 1396 ساعت 12:31

از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل‌متحد در امور پناهنده‌گان امروز برای ۳۳۸ خانوادۀ بی‌جاشدۀ داخلی در ولایت سمنگان مواد غیرغذایی شامل کمپل، ترپال، سطل، بالون گاز و غیره لوازم مورد نیاز توزیع گردید.

تهداب‌گذاری یک شفاخانۀ ۵۰ بستر نسایی ولادی در سمنگان

سه شنبه, 11 میزان 1396 ساعت 13:11

کار ساخت یک  شفاخانۀ ۵۰ بستر نسایی ولادی امروز ازسوی وزارت صحت به هزینۀ نزدیک به ۶۰ میلیون افغانی در محوطۀ شفاخانۀ ملکی شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان آغاز گردید.

آغاز قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک در سمنگان

دوشنبه, 10 میزان 1396 ساعت 15:11

ده کیلومتر سرک میان شهر ایبک و ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان به هزینۀ حدود یک‌ونیم میلیون دالر از کمک‌های مالی کشور سویدن قیرریزی می‌شود که کار عملی آن امروز عملاً آغاز گردید.

مطالب مشهور

آمریت مالداری وصحت حیوانی ادارۀ زراعت سمنگان به منظورجلوگیری از…
آلمان به هزینۀ تخمینی ۸۵۳ هزار یورو ساختمان‌های جدید مکتب‌های…
قراراست کارساخت سربند موسوم به «کاریز» به‌زودی در درۀ ژوندون…
کار یک پایه پل به مصرف بیش از چهار میلیون…