سمنگان (189)

خبر های تازه

پولیس در سمنگان برای دانش آموزان یک مکتب کتابچه و قلم توزیع کرد

دوشنبه, 03 ثور 1397 ساعت 15:56

پولیس مردمی ولایت سمنگان امروز برای دانش آموزان لیسۀ داخترانۀ خراسان شهرایبک ۳۰۰ جلد کتابچه وقلم توزیع کرد.

راه اندازی یک برنامۀ حرفه آموزی برای زنان و دختران در سمنگان

دوشنبه, 27 حمل 1397 ساعت 14:32

برای ۱۵۴ تن از دختران و زنان درسمنگان  امروز به کمک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) زمینۀ آموزش حرفه مساعد گردید.

مسدود شدن راه سمنگان – بلخ

دوشنبه, 27 حمل 1397 ساعت 13:49

از اثرسرازیرشدن سیلاب‌ها امروز مسیر بزرگ‌راه سمنگان – بلخ مسدود گردید.

آغاز روند ثبت نام رای دهنده‌گان در سمنگان

شنبه, 25 حمل 1397 ساعت 10:21

روند ثبت نام رای دهنده‌گان انتخابات سال ۱۳۹۷ خورشیدی امروز در ولایت سمنگان آغاز گردید.

مطالب مشهور

کار ۱۶ پروژه آب‌رسانی امروز در ولایت سمنگان تکمیل و…
کمپاین احداث بیش از یک هزار جریب باغ مثمر به…
مسوول پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان…
باشنده‌گان سمنگان امروز شاهد گشایش ۱۰ پروژه‌ی انکشافی وعام‌المنفعه بودند.