سمنگان (131)

خبر های تازه

تکمیل کار۱۰۱ پروژۀ انکشافی با هزینۀ ۱۲ میلیون دالر در سمنگان

دوشنبه, 13 قوس 1396 ساعت 10:20

مسوولان در ریاست اقتصاد ولایت سمنگان از تکمیل کار بیش از یک‌صد پروژه انکشافی با هزینۀ ۱۲ میلیون دالر در مربوطات این ولایت خبر می‌دهند.

بهره‌برداری ۶ پروژه کانال آب زراعتی در سمنگان

شنبه, 11 قوس 1396 ساعت 14:26

ریاست احیا و انکشاف دهات سمنگان امروز از بهره برداری شش پروژۀ انکشافی دربخش زراعت دراین ولایت خبر داد.

کمک برای خانواده‌های بی‌جاشده داخلی در سمنگان

چهارشنبه, 08 قوس 1396 ساعت 13:29

برای ۷۸ خانواده بی‌جاشده داخلی در سمنگان امروز مواد غذایی، غیرغذایی و پول نقد کمک گردید.

تکمیل کار یک پروژۀ عام‌المنفعه در سمنگان

سه شنبه, 07 قوس 1396 ساعت 15:33

کار ساخت یک ذخیره‌گاه آب زراعتی و آشامیدنی در روستای لوپان ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان تکمیل و امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مطالب مشهور

مقام‌های محلی ولایت سمنگان به منظور پاکسازی شهر ایبک از…
نشستی زیرنام میلۀ گل بادام امروز ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگی…
مسؤل بخش تداوی بیماری توبرکلوز ریاست صحت عامۀ ولایت سمنگان…
دوپروژۀ توسعه‌ای امروز ازسوی وزیراحیا و انکشاف دهات و مقامات…