سمنگان (189)

خبر های تازه

آغاز برنامه‌ی سوادآموزی در سمنگان

پنج شنبه, 14 سرطان 1397 ساعت 10:45

به تعداد ۱۸۷۳ تن شامل یک برنامه‌ی سوادآموزی در ولایت سمنگان شده‎اند.

آغاز کار ۵ پروژه‌ی انکشافی در سمنگان 

دوشنبه, 11 سرطان 1397 ساعت 11:43

کار۵ پروژه‌ی کانال آب زراعتی از طریق برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی امروز در ولسوالی خرم‌وسارباغ ولایت سمنگان آغاز گردید.

توزیع مواد غذایی وغیرغذایی برای بیجاشدگان داخلی سمنگان

یکشنبه, 10 سرطان 1397 ساعت 14:30

برای ۱۸۶ خانواده بیجاشده داخلی سمنگان امروز مواد غذایی و غیرغذایی توزیع گردید.

افزایش عواید معادن زغال سنگ در سمنگان

دوشنبه, 04 سرطان 1397 ساعت 10:23

عواید معادن  زغال سنگ ولسوالی دره صوف بالای  ولایت سمنگان درشش ماه نخست سال مالی  ۱۳۹۷ نسبت  به زمان مشابه سال پیش حدود ۳۰۰ میلیون افغانی افزایش یافته است.

مطالب مشهور

کار ۱۶ پروژه آب‌رسانی امروز در ولایت سمنگان تکمیل و…
کمپاین احداث بیش از یک هزار جریب باغ مثمر به…
مسوول پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان…
باشنده‌گان سمنگان امروز شاهد گشایش ۱۰ پروژه‌ی انکشافی وعام‌المنفعه بودند.