سمنگان (91)

خبر های تازه

بازپس‌گیری ۷۲۰ جریب زمین دولتی از نزد غاصبان در سمنگان

دوشنبه, 08 عقرب 1396 ساعت 14:08

ولسوال حضرت سلطان ولایت سمنگان  از بازپس‌گيري ۷۲۰  جريب زمين دولتي كه ازسوی شماری از باشنده‌گان این ولسوالی غصب شده بود، خبر می‌دهد.

گشایش ساختمان جدید ریاست دادگاه شهری سمنگان

یکشنبه, 07 عقرب 1396 ساعت 14:19

ساختمان جدید ریاست دادگاه شهری ولایت سمنگان که به هزینۀ یازده‌میلیون افغانی ازبودجۀ دادگاه عالی کشور ساخته شده است، امروز طی مراسمی گشایش یافت.

ایجاد بخش (اورتوپیدی) در شفاخانۀ ولایتی سمنگان

سه شنبه, 02 عقرب 1396 ساعت 14:03

رئيس شفاخانۀ ولایتی سمنگان از ایجاد بخش (ارتوپیدی) دردرمانگاه ولایتی سمنگان خبر داده میگوید که این بخش از ۲ ماه بدینسو مصروف تداوی بیماران می باشد.

صفحۀ تعلیمی زمستانی فرماندهی پولیس سمنگان رقم خورد

دوشنبه, 01 عقرب 1396 ساعت 15:26

صفحۀ تعلیمی زمستانی فرماندهی پولیس ولای

مطالب مشهور

وقوع یک آتش سوزی در سرای (لیلامی) شهر ایبک مرکز…
پولیس سمنگان در ۳ رویداد جداگانه طی ۲۴ ساعت گذشته…
ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان امروز نمایشگاهی از آثاری نقاشی…
پولیس ولایت سمنگان ۲۵ کیلوگرام تریاک را ضبط و ۲…

با ما بپیوندید