سمنگان (178)

مطالب مشهور

برای ۶۷ خانواده بی‌جا شده داخلی در ولایت سمنگان امروز…
مسوولان محلی ولایت سمنگان از افزایش عواید معادن زغال سنگ…
کشور آلمان برای ۱۱۰۰ خانواده در قریه تیخونک شهر ایبک…
مسوولان محلی ولایت سمنگان از اعمار تعمیر جدید یک مکتب…