سمنگان (190)

خبر های تازه

کمک برای ۱۲۰ خانواده در سمنگان

پنج شنبه, 14 ثور 1396 ساعت 13:10

امروز از سوی مؤسسه های مختلف برای ۱۲۰ خانوادۀ که از اثر سیلاب های هفته گذشته در ولایت سمنگان آسیب دیده بودند، مواد غذایی و غیر غذایی کمک گردید.

اخذ آزمون کانکور در سمنگان

پنج شنبه, 14 ثور 1396 ساعت 11:13

امروز از نزد ۲۰۵۰ فارغ التحصیل صنف دوازدهم مکاتب ولایت سمنگان در شهر ایبک مرکز این ولایت آزمون کانکور اخذ گردید.

آغاز کار بخش دوم شبکۀ آبرسانی در سمنگان

یکشنبه, 10 ثور 1396 ساعت 14:26

امروز بخش دوم شبکۀ آبرسانی به شکل خانه به خانه در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان آغاز گردید.

بازداشت یک مخالف دولت در سمنگان

یکشنبه, 03 ثور 1396 ساعت 15:48

پولیس ولایت سمنگان یک تن از مخالفین دولت را که موظف به جمع آوری عشر و زکات از مردم این ولایت بود، بازداشت کردند.

مطالب مشهور

مسوولان ریاست احیاوانکشاف دهات ولایت سمنگان از تکمیل شدن کار۶…
کار ۱۶ پروژه آب‌رسانی امروز در ولایت سمنگان تکمیل و…
کمپاین احداث بیش از یک هزار جریب باغ مثمر به…
باشنده‌گان سمنگان امروز شاهد گشایش ۱۰ پروژه‌ی انکشافی وعام‌المنفعه بودند.