سمنگان (156)

مطالب مشهور

سرازیرشدن سیلاب‌ها در شهرایبک و ولسوالی‌های خرم وسارباغ ولایت سمنگان،…
بر اثرسرازیر شدن سیلاب پس از چاشت دیروز در شهر…
قرار است کار عملی تطبیق ۱۱۷ پروژۀ که ازطریق برنامۀ…
از اثر انفجار یک ماین ۵ کارمند موسسه ماین‌پاکی «هیلوترست»…