سمنگان (185)

خبر های تازه

افزایش محصولات پسته درسمنگان

پنج شنبه, 19 اسد 1396 ساعت 13:21

رئيس ادارۀ زراعت سمنگان می‌گوید که بررسی‌های اخیر آنان نشان می‌دهد که محصولات پسته این ولایت در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته  ۱۰ درصد افزایش یافته است.

تهداب‌گذاری ساختمان آمریت کوچی‌های سمنگان

چهارشنبه, 18 اسد 1396 ساعت 16:00

سنگِ تهداب ساختمنان اداری آمریت کوچی‌های ولایت سمنگان امروز در شهر ایبک این ولایت گذاشته شد.

آغاز سروی ملی آفات و امراض نباتی و زراعتی در سمنگان

پنج شنبه, 12 اسد 1396 ساعت 10:44

سروی ملی آفات و امراض نباتی و زراعتی امروز ازسوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در سطح مرکز و ۶ ولسوالی سمنگان آغاز شد.

کشف ۸۲ کیلوگرام مواد مخدر در سمنگان

یکشنبه, 08 اسد 1396 ساعت 11:39

پولیس سمنگان امروز ۸۲ کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کرد.

مطالب مشهور

مسوول پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان…
پنج کانال آب زراعتی امروز با هزینه ۶۰ میلیون افغانی…
در یک رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه مزارشریف _سمنگان یک…
پولیس سمنگان روز گذشته از تسلیم دهی ۱۹ میل سلاح…