سمنگان (189)

خبر های تازه

حاصلات انگور ولایت سمنگان ام‌سال افزایش یافته است

دوشنبه, 22 اسد 1397 ساعت 15:51

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان از افزایش حاصلات انگور در این ولایت خبر می‌دهند.

آغاز روند توزیع خوراکه حیوانی برای مالداران در سمنگان

شنبه, 20 اسد 1397 ساعت 15:14

برای بیشتر از ۱۵ هزار مالدار متضرر از خشک‌سالی ولایت سمنگان امروز خوراکه حیوانی توزیع گردید.

حمایت و پشتیبانی از روند صلح در سمنگان 

چهارشنبه, 17 اسد 1397 ساعت 15:14

از برنامه‌های صلح امروز طی نشستی در ولایت سمنگان  حمایت و پشتیبانی  صورت گرفت.

آغازکار قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک درسمنگان 

سه شنبه, 16 اسد 1397 ساعت 15:26

کار قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک امروز در ولایت سمنگان آغاز شد.

مطالب مشهور

کار ۱۶ پروژه آب‌رسانی امروز در ولایت سمنگان تکمیل و…
کمپاین احداث بیش از یک هزار جریب باغ مثمر به…
مسوول پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان…
باشنده‌گان سمنگان امروز شاهد گشایش ۱۰ پروژه‌ی انکشافی وعام‌المنفعه بودند.