سمنگان (131)

خبر های تازه

کار چندین پروژۀ میثاق شهروندی در ۳ ولسوالی ولایت سمنگان آغاز می شود

یکشنبه, 13 حمل 1396 ساعت 09:49

رئیس ادارۀ احیا وانکشاف دهات ولایت سمنگان می گوید که کار چندین پروژه میثاق شهروندی طی سال روان  در ۳ ولسوالی این ولایت آغاز می شود.

چهل کیلومتر سرک در سمنگان قیریزی می شود

سه شنبه, 08 حمل 1396 ساعت 10:15

درجریان ۴ سال  پیش رو ۴۰ کیلومتر سرک  به کمک مالی کشور سویدن در مسیر دو ولسوالی  ولایت سمنگان قیریزی می شود.

مطالب مشهور

مقام‌های محلی ولایت سمنگان به منظور پاکسازی شهر ایبک از…
نشستی زیرنام میلۀ گل بادام امروز ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگی…
مسؤل بخش تداوی بیماری توبرکلوز ریاست صحت عامۀ ولایت سمنگان…
دوپروژۀ توسعه‌ای امروز ازسوی وزیراحیا و انکشاف دهات و مقامات…