سمنگان (156)

خبر های تازه

تهداب‌گذاری ساختمان آمریت کوچی‌های سمنگان

چهارشنبه, 18 اسد 1396 ساعت 16:00

سنگِ تهداب ساختمنان اداری آمریت کوچی‌های ولایت سمنگان امروز در شهر ایبک این ولایت گذاشته شد.

آغاز سروی ملی آفات و امراض نباتی و زراعتی در سمنگان

پنج شنبه, 12 اسد 1396 ساعت 10:44

سروی ملی آفات و امراض نباتی و زراعتی امروز ازسوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در سطح مرکز و ۶ ولسوالی سمنگان آغاز شد.

کشف ۸۲ کیلوگرام مواد مخدر در سمنگان

یکشنبه, 08 اسد 1396 ساعت 11:39

پولیس سمنگان امروز ۸۲ کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کرد.

درمان بیش از ۵۰  معتاد مواد مخدر در سمنگان 

دوشنبه, 26 سرطان 1396 ساعت 11:54

مدیر اداری  شفاخانۀ ۲۰ بستر تداوی معتادین مواد مخدر ولایت سمنگان می‌گوید که آنان طی حدود ۴ ماه گذشته علاوه بر تداوی ۵۱ معتاد مواد مخدر، به شمول زنان، مردان، کودکان و دانش آموزان مکاتب، برای صدها باشندۀ سمنگان درمورد اضرار مواد مخدر آگاهی نیز داده‌اند. 

مطالب مشهور

سرازیرشدن سیلاب‌ها در شهرایبک و ولسوالی‌های خرم وسارباغ ولایت سمنگان،…
بر اثرسرازیر شدن سیلاب پس از چاشت دیروز در شهر…
از اثر انفجار یک ماین ۵ کارمند موسسه ماین‌پاکی «هیلوترست»…
قرار است کار عملی تطبیق ۱۱۷ پروژۀ که ازطریق برنامۀ…