توزیع مواد غذایی وغیرغذایی برای بیجاشدگان داخلی سمنگان

توزیع مواد غذایی وغیرغذایی برای بیجاشدگان داخلی سمنگان

برای ۱۸۶ خانواده بیجاشده داخلی سمنگان امروز مواد غذایی و غیرغذایی توزیع گردید.

سید کمال حسینی آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سمنگان می‌گوید این مواد ازسوی دو موسسه ملل متحد پروگرام غذایی جهان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تهیه شده و برای ۱۸۶ خانواده که  شماری شان از قریه‌جات ایبک و ولسوالی دره صوف پایان از اثر ناامنی به مرکز ولایت بیجا شده‌اند، توزیع شده است.
آقای حسینی گفت، به هر خانواده دوصد کیلوگرام آرد، ۱۴ کیلوگرام دال‌نخود، حدود ۱۵ کیلوگرام روغن، یک کیلوگرام نمک طعام، بالون گاز، بسته وسایل آشپزخانه، بسته وسایل  صحی و حمام، دو تخته  ترپال و سه تخته کمپل توزیع شده است.


خبرنگار: عبدالحی همدرد

خواندن 269 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)