آغاز کار ۲۶ پروژه‌ی انکشافی در سمنگان

آغاز کار ۲۶ پروژه‌ی انکشافی در سمنگان

کار۲۶ پروژه‌ی برنامه‌ی میثاق شهروندی امروز در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان آغاز گردید.

انجنیر عبدالرب حکیمی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان به بیان شمال می‌گوید که این پروژه‌ها در چهار بخش، آب آشامیدنی، برق، آب زراعتی و سرک می‌باشد.

آقای حکیمی افزود مجموع این پروژه‌ها بیش از ۵۰ میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد که هزینه‌ی آن از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخت می‌شود.

رئیس احیا و انگشاف دهات ولایت سمنگان این پروژه‌ها در جریان سال روان تکمیل و همچنان از مزایای این پروژه‌ها سه هزار خانواده مستفید می‌شوند.

این درحالیست که در جریان تطبیق این پروژه‌ها فرصت‌های کاری نیز برای تعدادی از افراد بیکار مساعد می‌شود.

 

خبرنگار: عبدالحی همدرد 

خواندن 294 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)