خوشبینی مقام‌های محلی و باشنده‌گان سمنگان از آغاز پروژۀ تاپی در افغانستان 

خوشبینی مقام‌های محلی و باشنده‌گان سمنگان از آغاز پروژۀ تاپی در افغانستان 

مقام‌های محلی و شماری از باشنده‌گان سمنگان ازآغاز پروژۀ تاپی در افغانستان ابراز خوشی می‌کنند و می‌گویند که آغاز پروژۀ تاپی یکی از آرزو‌های بزرگ مردم افغانستان بوده که اخیراً برآورده شده و کارعملی آن از ولایت هرات آغاز شده است. 

محمد‌صدیق عزیزی مسوول مطبوعات مقام ولایت سمنگان تطبیق این پروژه را از تعهدات حکومت افغانستان می‌داند و می‌گوید که عملی شدن پروژۀ تاپی می‌تواند بر وضعیت اقتصادی و امنیتی و در فراهم آوری شغل برای باشنده‌گان ولایات مختلف به‌ویژه ولایات که در مسیر این پروژه قراردارند اثرگذار باشد.

با این حال زمان‌الله عبید رییس ادارۀ اقتصاد سمنگان می‌گوید که این پروژه زمینۀ آن‌را فراهم می‌سازد تا هزاران شهروندان افغانستان که از بی‌کاری رنج می‌برند صاحب کار شوند.

تاپی یک پروژه مشترک ترکمنستان، افغانستان، پاکستان وهند است که با تطبیق آن، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و ازآنجا به هند انتقال می‌یابد.

 

خبرنگار: عبدالحی همدرد

خواندن 1474 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)