بهره‌برداری ۱۴ ذخیرۀ آب در سمنگان

بهره‌برداری ۱۴ ذخیرۀ آب در سمنگان

کار ساخت ۱۴ ذخیره‌گاه آب در سمنگان تکمیل و دیروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

عبدالمجید خیرخواه مسوول پروژۀ ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان گفت که هر یکی از این ذخیره‌گاه‌ها ازطریق وزارت زراعت در ساحۀ ۱۴۴ مترمربع زمین در مرکز و ولسوالی‌های سمنگان ساخته شده‌اند که ۴ مترعمق و ظرفیت نگهداری ۵۰۰ متر مکعب آب را دارا می‌باشند.
خیرخواه هزینۀ مجموعی ساخت هر یکی از این ۱۴ ذخیره را هشت‌صدوهشتاد هزار افغانی خوانده گفت که ۵۰ درصد آن از سوی باغداران و ۵۰ درصد دیگر آن ازطریق بانک جهانی پرداخته شده است.
به‎گفتۀ آقای خیرخواه، با تکمیل کار این ذخیره‌های آب، درآبیاری ده‌ها جریب زمین باغی مربوط به ۷۰ باغدار سهولت به میان آمده است.


خبرنگار: عبدالحی همدرد

خواندن 230 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 14 جدی 1396 ساعت 10:24
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)