تکمیل کار ۸ پروژۀ توسعه‌ای در سمنگان

تکمیل کار ۸ پروژۀ توسعه‌ای در سمنگان

رئیس ادارۀ احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان از تکمیل کار ۸ پروژۀ انکشافی با هزینۀ بیش از چهل‌ویک‎ونیم میلیون افغانی در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت  خبر داد.

انجنیر عبدالرب حکیمی به بیان شمال گفت که پروژه‌های متذکره شامل اعمار ۳ پایه پل ۱۰ متره، ۲۳۸ متر دیوار استنادی، ۱۱۸۴ مترکانال آب زراعتی و یک سربند آب می‌باشد که در ۸ روستای ولسوالی خرم و سارباغ تطبیق شده‌اند.
حکیمی افزود، کار این پروژه‌ها در یک سال گذشته تکمیل و امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که بیش از دوهزارویک‌صد خانواده از مزایای آن مستفید و نیز در آبیاری زمین‌های زراعتی سهولت به میان آمده است.
رئیس ادارۀ احیا وانکشاف دهات همچنان گفت که در جریان تطبیق این پروژه‌ها، برای ده‌هاتن از باشنده‌گان محل فرصت‌های کاری همچنان مساعد شده‌اند.
این درحالیست که به اساس یک خبر دیگر از سمنگان، شفاخانۀ ۸۰ بستر این ولایت به ۱۰۰ بستر ارتقا‌ء کرده است.
داکترجمال‌الدین آرین سرطبیب بیمارستان ولایتی سمنگان گفت که با ارتقاءِ این شفاخانه از ۸۰ بستر به ۱۰۰ بستر، بخش‌های ارتوپیدی و جراحی اطفال همراه با کارکنان خدماتی آنها نیز به آن اضافه شده‌اند که می‌توانند در قسمت تداوی بیماران مؤثر واقع شوند.

 

خبرنگار: عبدالحی همدرد

خواندن 206 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)