کمک به خانواده‌های نیازمند در سمنگان

کمک به خانواده‌های نیازمند در سمنگان

برای بیش از ۴۴۰ خانواده بی‌جاه شدۀ داخلی و عودت کنندۀ نیازمند در ولایت سمنگان امروز ازسوی کمیشنری عالی سازمان ملل‌متحد درامور پناهنده‌گان پول نقد توزیع گردید.

سیدکمال حسینی آمر امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ولایت سمنگان گفت که کمک این کمک‌ها برای هریکی از خانواده‌های که بی‌جا شدۀ داخلی‌اند و یاهم از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشته و در شهر ایبک و ولسوالی حضرت سلطان سمنگان زندگی می‌کنند، مبلغ ۲۰۰ دالر امریکایی و ۴ تخته کمپل  توزیع شده است.
این درحالیست که به‌گفتۀ آقای حسینی پیش از توزیع این کمک، خانواده‌های مستحق در نتیجۀ انجام یک سروی از سوی آن‌ها شناسایی شده بودند.

 

خبرنگار: عبدالحی همدرد

خواندن 251 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)