آغاز قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک در سمنگان

آغاز قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک در سمنگان

ده کیلومتر سرک میان شهر ایبک و ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان به هزینۀ حدود یک‌ونیم میلیون دالر از کمک‌های مالی کشور سویدن قیرریزی می‌شود که کار عملی آن امروز عملاً آغاز گردید.

انجنیر ضیاء همایون ابراهیم‌خیل رییس فواید عامۀ ولایت سمنگان گفت که تطبیق این پروژه مدت ۸ ماه را دربر می‌گیرد و با تکمیل کار آن مشکلات باشنده‌گان ولسوالی‌های خرم وسارباغ و روی‌دوآب این ولایت از ناحیۀ خرابی راه، مرفوع می‌شود.
به‌گفتۀ آقای ابراهیم‌خیل در مسیر این سرک ۳۰ پایه پلچک و همچنان برای محافظت از این راه، دیوارهای استنادی نیز  درنظرگرفته شده‌است.
رییس فواید عامهٔ سمنگان افزود که کشور سویدن تعهد سپرده‌است که درجریان سال آینده ۴۰ کیلومتر سرک را در این ولایت قیرریزی می‌کند.
این درحالی‌ست که هم‌اکنون کار بدنه‌سازی تمامی سرک‌های داخل شهر ایبک با هزینۀ ۶۵۰ میلیون افغانی ازسوی وزارت فواید عامه جریان دارد و قرار است در روزهای نزدیک کار قیرریزی آنها  نیز آغاز شود.

 


خبرنگار: عبدالحی همدرد

خواندن 599 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)