سمنگان (188)

خبر های تازه

۲۰  باغچه خانگی برای زنان در ولایت سمنگان ایجاد می‌شود

شنبه, 17 قوس 1397 ساعت 13:06

مسوول پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان از ایجاد ۲۰ باغچه‌ی خانگی برای زنان این ولایت خبر می‌دهد.

پنج کانال آب زراعتی در سمنگان به بهره برداری سپرده شد

چهارشنبه, 07 قوس 1397 ساعت 13:40

پنج کانال آب زراعتی امروز با هزینه ۶۰ میلیون افغانی کمک بانک جهانی در ولایت سمنگان به بهربرداری سپرده شد.

درپی یک رویداد ترافیکی درسمنگان ۵ تن کشته وزخمی شدند 

چهارشنبه, 16 عقرب 1397 ساعت 14:12

در یک رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه مزارشریف _سمنگان یک تن جان باخته و چهار تن دیگر زخم برداشته است.

پولیس سمنگان ۱۹ میل سلاح را به پروسه دایاک تسلیم کرد 

پنج شنبه, 10 عقرب 1397 ساعت 11:01

پولیس سمنگان روز گذشته از تسلیم دهی ۱۹ میل سلاح به پروسه دایاک در این ولایت خبر داد.

مطالب مشهور

کار ۱۶ پروژه آب‌رسانی امروز در ولایت سمنگان تکمیل و…
کمپاین احداث بیش از یک هزار جریب باغ مثمر به…
مسوول پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان…
باشنده‌گان سمنگان امروز شاهد گشایش ۱۰ پروژه‌ی انکشافی وعام‌المنفعه بودند.