کندز (194)

خبر های تازه

فراغت ۱۰۵ افسر و سرباز پولیس از مرکز آموزشی کندز

سه شنبه, 15 حوت 1396 ساعت 10:43

یک‌صدوپنچ سرباز و افسر پولیس ملی با فراگیری یک دور آموزش‌های مسلکی، از مرکز آموزشی کندز فارغ گردیدند.

والی کندز: به حملات تعرضی بر دشمن شدت می‌بخشیم

سه شنبه, 15 حوت 1396 ساعت 09:50

پس از چاشت روز دوشنبه از روز نیروهای امنیتی کشور در قطعۀ خاص «۰۹» مربوط امنیت ملی در کندز پاس‌داشت شد.

جوانان کندز از گفتگوهای صلح و پروژه‌های ملی حمایت کردند

دوشنبه, 14 حوت 1396 ساعت 16:00

شماری از جوانان کندز، چاشت ام‌روز سوار بر موترهای که با شعارها و درفش افغانستان آذین گردیده بودند، شهر کندز را گشت زدند و حمایت شان را از گفتگوهای صلح و پروژه‌های ملی و انکشافی دولت اعلان کردند.

توزیع کمک برای بیش از ۳۰۰ خانواده بی‌جاشدۀ داخلی در کندز

شنبه, 12 حوت 1396 ساعت 15:49

ادارۀ مهاجرین کندز در هم‌کاری با دفتر (UNHCR) یا کمیشنری سازمان ملل متحد درامور پنهاهنده‌گان، برای ۳۴۶ خانواۀ بی‌جاشدۀ داخلی و رانده شده‌گان اجباری، مواد غیر غذایی مساعدت کردند.

مطالب مشهور

پولیس کندز از کشف و ضبط چهارونیم کیلوگرام تریاک و…
پولیس کندز از آغاز عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی…
پولیس کندز از بازداشت چهارتن درپیوند به قضیه‌ی اقدام به…
کار کانکریت‌ریزی یک کوچه‌ی فرعی در مرکز شهر کندز از…