کندز (223)

خبر های تازه

سه صدو پنجاه میلیون افغانی در بخش زراعت  در کندز هزینه می‌گردد

یکشنبه, 23 ثور 1397 ساعت 16:07

والی کندز عبدالجبار نعیمی می‌گوید که به تازه‌گی منظوری تطبیق چندین پروژۀ انکشافی به ارزش ۳۵۰ میلیون افغانی را در بخش زراعت و مالداری، از وزارت مربوط گرفته و کار سروی آن آغاز گردیده است.

حملۀ گستردۀ  قطعه سرخ طالبان در ولسوالی دشت ارچی کندز ناکام شد

یکشنبه, 23 ثور 1397 ساعت 11:46

یک حملۀ تهاجمی وسیع طالبان مسلح در ولسوالی دشت‌ارچی ولایت کندز ناکام و ده طالب مسلح کشته و زخمی شدند.

حمایت از پروسۀ انتخابات و نیروهای امنیتی در کندز

پنج شنبه, 20 ثور 1397 ساعت 12:44

دو تن از مشاوران رییس جمهور با اشتراک در یک همایش مردمی در کندز، از مردم خواستند تا در پروسۀ انتخابات اشتراک و از نیروهای امنیتی کشور حمایت کنند.

کندز: بیش از هزار‌وهشت‌صد تن در آزمون اخذ دیپلوم اشتراک کردند

یکشنبه, 16 ثور 1397 ساعت 09:54

فارغان هفت انستیتوت صحی خصوصی در کندز برای اخذ دیپلوم در آزمون دولتی اشتراک کردند.

مطالب مشهور

به همکاری مالی بانک جهانی، برای خوابگاه دختران دانشگاه کندز…
پولیس کندز دوتن که یکی آن چندی پیش خانم خود…
پولیس کندز سه تن را در پیوند به قاچاق هیروئین…
برای ۱۷۵ خانواده مستحق از ولسوالی خان آباد، که در…