کندز (194)

خبر های تازه

جمع آوری سیم کارت‌های غیرقانونی از بازار کندز

چهارشنبه, 29 حمل 1397 ساعت 10:12

پولیس کندز ۲۰۰ قطعه سیم‌کارت شبکه‌‌های مختلف مخابراتی که با شناسنامه‌های جعلی راجستر گردیده و به گونه غیرقانونی به فروش رسانیده می‌شد را از بازار کندز جمع آوری کرده است.

بازداشت دزدان پول در کندز

چهارشنبه, 29 حمل 1397 ساعت 10:09

پولیس کندز دو مرد را در پیوند به دزدی پول از مرکز این شهر بازداشت کرده است.

اولین پروژه‌های میثاق شهروندی در کندز افتتاح گردید

یکشنبه, 26 حمل 1397 ساعت 15:55

کار دو پروژه میثاق شهروندی به هزینه نزدیک به چهارملیون افغانی امروز در روستای قراول تپه مرکز کندز آغاز گردید.

میلۀ بهاری مردم کندز با پیام صلح و وحدت برگزار گردید

شنبه, 11 حمل 1397 ساعت 13:21

شماری از فرهنگیان و جوانان کندز میلۀ بهاریی را در دامنه‌های سبز دشت آبدان برگزار کردند و با برپایی اتن ملی، سرودخوانی، بازی‌های محلی، بزم شعر و سخنرانی‌ها، بهار را جشن گرفتند و پیام صلح سردادند.

مطالب مشهور

پولیس کندز از کشف و ضبط چهارونیم کیلوگرام تریاک و…
پولیس کندز از آغاز عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی…
پولیس کندز از بازداشت چهارتن درپیوند به قضیه‌ی اقدام به…
کار کانکریت‌ریزی یک کوچه‌ی فرعی در مرکز شهر کندز از…