کندز (277)

خبر های تازه

آغاز عملیات (البرز۱۰) در مسیر شاهراه کندز- خان آباد

شنبه, 17 سرطان 1396 ساعت 15:53

 

فرماندهی پولیس زون ۸۰۸ سپین زر با پخش خبرنامۀ از آغاز یک عملیات نظامی زیر نام (لبرز۱۰) در بزرگ راه کندز- خان آباد و تشدید عملیات (پامیر۹) در مرکز کندز خبر داده است.

بازداشت یک تروریست در کندز

شنبه, 17 سرطان 1396 ساعت 11:44

مسوول مطبوعات قوماندانی زون ۸۰۸ سپین زر از بازداشت یک تروریست در مربوطات ولایت کندز خبر میدهد.

گشایش مرکز اطلاعاتی ۱۱۹ پولیس در کندز

شنبه, 17 سرطان 1396 ساعت 09:26

 

مرکز اطلاعاتی ۱۱۹ پولیس در کندز روز پنجشنبه با نصب یک دستگاه افتتاح و عملن به کار آغاز کرد.

گشایش یک جاده قیر ریزی شده در کندز

شنبه, 17 سرطان 1396 ساعت 09:20

 

سرک منطقۀ سیدآباد شهر کندز به هزینۀ بیش از ۶ ملیون افغانی کمک دولت آلمان قیر ریزی و به بهره برداری سپرده شد.

مطالب مشهور

حکومت محلی در کندز برای ۳۵۸ خانواده آسیب دیده از…
گزارش کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان که از رویدادهای خشونت علیه…
از دو هفته بدینسو هوای کندز به شدت گرم شده…
۲۵۰۰۰ قطعه مرغ تخمی به هدف ایجاد فارم های کوچک…