کندز (143)

خبر های تازه

بازداشت دزدان مواشی در کندز

یکشنبه, 06 حوت 1396 ساعت 11:41

پولیس کندز ازبازداشت ۲ تن از دزدان مواشی مردم خبر می‌دهد.

روند حکومت‌داری در کندز ارزیابی می‌گردد

یکشنبه, 06 حوت 1396 ساعت 10:20

هیئتی متشکل از نماینده‌گان اداره‌های مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به کندز آمده است تا روند حکومت‌داری در این ولایت را ارزیابی کند.

والی کندز: ولسوالی‌های تازه تشکیل کندز به زودی فعال می‌گردند

یکشنبه, 06 حوت 1396 ساعت 10:07

عبدالجبار نعیمی والی جدید‌تقرر کندز می‌گوید که ۳ ولسوالی تازه تشکیل این ولایت که تا اکنون در تصرف مخالفان دولت قرار دارند به زودی آزاد و حکومت‌داری در آن‌ها فعال خواهد گردید.

به پیشواز از بهار، جشنوارۀ بزکشی در ولسوالی امام صاحب برگزار شد

یکشنبه, 06 حوت 1396 ساعت 10:05

جشن‌واره مسابقات بزکشی به پیشواز از فصل بهار با اشتراک هزاران تماشاچی، در ولسوالی حضرت امام‌صاحب راه اندازی گردیده است.

مطالب مشهور

والی کندز عبدالجبار نعیمی میگوید که در سال جدید حکومت…
جشن‌واره مسابقات بزکشی به پیشواز از فصل بهار با اشتراک…
هیئتی متشکل از نماینده‌گان اداره‌های مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری…
پولیس کندز ازبازداشت ۲ تن از دزدان مواشی مردم خبر…