برای ۴۰ خانوادۀ قربانیان و آسیب دیده‌گان جنگ درکندز کمک نقدی توزیع شد

برای ۴۰ خانوادۀ قربانیان و آسیب دیده‌گان جنگ درکندز کمک نقدی توزیع شد

بر اساس حکم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، برای چهل خانواده که اعضای فامیل شان در جنگ شهید یا مجروح گردیده بودند، دو میلیون و دوصد و پنجاه‌هزار افغانی کمک نقدی توزیع گردید.

در میان کمک شده‌ها ۵ خانواده از ورثۀ شهیدان و ۳۵ خانواده‌ مجروحان جنگ شامل بودند که برای هر خانواده از شهیدان یکصدهزار و برای هرخانواده ازمجروحان پنجاه‌هزار افغانی کمک صورت گرفت.
این کمک‌ها دیروز از سوی ادارهٔ محلی کندز در حالیکه مشاوران ریاست اجرائیه نیز حضور داشتند به این خانواده ها توزیع گردید.
پیش از این نیز چندین بار به خانواده‌های قربانیان جنگ در کندز، از سوی دولت افغانستان کمک‌ نقدی توزیع گردیده است.

 


خبرنگار: عنایت‌الله خلیق

خواندن 195 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)