جوانان کندز از گفتگوهای صلح و پروژه‌های ملی حمایت کردند

جوانان کندز از گفتگوهای صلح و پروژه‌های ملی حمایت کردند

شماری از جوانان کندز، چاشت ام‌روز سوار بر موترهای که با شعارها و درفش افغانستان آذین گردیده بودند، شهر کندز را گشت زدند و حمایت شان را از گفتگوهای صلح و پروژه‌های ملی و انکشافی دولت اعلان کردند.

این جوانان که تعداد شان به بیشتر از صد تن می‌رسید، آغاز کار پروژۀ تاپی، پیشرفت در پروژۀ فایبر نوری و راه اندازی نشست اخیر در کابل را، از دست آوردهای بزرگ دولت و مردم افغانستان خوانده، آنرا با راه‌پیمایی در جاده‌ها و خیابان‌های شهر کندز جشن گرفتند.
راه‌پیمایان گفتند که برای تقویت چنین روندها در کنار دولت می‌ایستند و به کسانی‌که بخواهند چنین برنامه‌ها را سبوتاژ کنند اجازه نمی‌دهند.
این جوانان هم‌چنان از مخالفان دولت خواستند تا از فرصتی که پیش آمده است استفاده کنند، به صلح بپیوندند و در آوردن تغییر مثبت در جامعۀ شان سهم بگیرند.
پیش از این شورای ولایتی، جامعۀ مدنی و اقشار مختلف کندز، طی همایشی از آغاز پروژۀ تاپی در کشور حمایت کرده بودند.

 


خبرنگار: عنایت‌الله خلیق

خواندن 232 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)