فرودگاه کندز برای پروازهای داخلی و خارجی آماده گردیده است

فرودگاه کندز برای پروازهای داخلی و خارجی آماده گردیده است

فرودگاهی کندز پس از بازسازی‌های تازه که در آن صورت گرفت، برای نشست و برخاست هواپیماهای بزرگ آماده گردیده است.

انجنیر محمدکریمی نمایندۀ ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی می‌گوید که به هزینۀ ۷۹ میلیون افغانی از بودجۀ این اداره، در فرودگاهی کندز، ترمینل جدید ساخته شده و خط رنوی این فرودگاه به درازای ۶۵۰ متر انکشاف یافته است که با این بازسازی‌ها، فرودگاهی مذکور برای پروازهای داخلی و خارجی آماده گردیده است.

او می‌افزاید که قرار است رییس جمهورغنی برای گشایش پروژۀ بازسازی فرودگاهی کندز به این ولایت بیاید.

گفتنی است که تا حال به دلیل محدود بودن امکانات، از این فرودگاه تنها برای نشست و برخاست هواپیماهای کوچک نظامی و هواپیماهای ملل‌متحد استفاده می‌گردید.

 

خبرنگار: عنایت‌الله خلیق

خواندن 269 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)