شماری از دانشجویان بخش شبانۀ دانشگاه کندز، سند دانش‌آموخته‌گی گرفتند.

 شماری از دانشجویان بخش شبانۀ دانشگاه کندز، سند دانش‌آموخته‌گی گرفتند.

جریان آموزش در بخش شبانۀ دانشگاه کندز ام‌سال بی‌توقف ادامه داشت و ۴۴ دانشجوی بخش تعلیم و تربیه آن، با پایان بخشیدن به تحصیل، روز پنج‌شنبه فراغت‌شان را جشن گرفتند.

استاد حمزه خیراندیش سرپرست دانشکدۀ تعلیم وتربیۀ دانشگاه کندز گفت که ۲۵ تن این دانشجویان از رشتۀ تاریخ و۱۹ تن دیگر، ازرشتۀ جغرافیه فارغ شده‌اند.

او افزود که این فارغان درشرایط ناگوار امنیتی نیز به درس‌های‌شان ادامه داده‌اند و حکومت باید در آینده دربخش‌های مختلف برای این فارغان فرصت‌های شغلی را فراهم بسازد.

این دومین دور فراغت دانشجویان از بخش شبانۀ دانشگاه کندز می‌باشد

 

 

خبرنگار: عنایت‌الله خلیق

خواندن 203 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)